233x330-onsdagsgruppen1.jpg

Onsdagsgruppen

Onsdag 22 Maj, kl 17:30 - 20:00

Är du mellan 12-25 år och vill fördjupa dig i ditt egna skapande? Anmäl dig till vår ateljégrupp!

233x330-helgworkshops.jpg

Lördag och Skapande

Lördag 25 Maj, kl 12:00 - 17:00

Idag: Batik och öppen verkstad! Öppet för dig 12 – 25 år. Gratis att delta.